Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Archiwum Aktualności - rok 2006

Wizyta delegacji z Zamościa i Żółkwi na pograniczu polsko-niemieckim.

2006-11-19

Pięciodniowa wizyta studyjna 10-cio osobowej delegacji z Zamościa i Żółkwi na pograniczu polsko - niemieckim, a konkretnie w miastach Zgorzelec i Gorlitz - to kolejna część projektu realizowanego przez Fundacje: PAUCI i Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Celem tej wizyty było poznanie sposobów współdziałania różnych organizacji pozarządowych w tych partnerskich miastach. Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowała wiceprezes Zarządu. Podczas warsztatów dotyczących pisania projektów dotacyjnych, wspólnie z przedstawicielami ukraińskiej Fundacji Inicjatyw Obywatelskich “Żółkiewszczyzna” zaplanowali współpracę i podjęcie działań jeszcze w tym roku.

Opieka społeczna oraz udział młodzieży we współpracy przygranicznej.

2006-09-26

“Opieka społeczna oraz udział młodzieży we współpracy przygranicznej” - to temat seminarium, które odbyło się w dniach 26 - 27 września 2007 r. w Żółkwi, na Ukrainie. Wśród delegatów z Zamościa były Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska - Smyk W części warsztatowej seminarium podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z aktywizacją młodzieży szkolnej zrzeszonej w młodzieżowych klubach wolontariusza, które działają w sześciu zamojskich szkołach ponadgimnazjalnych. Taka forma aktywności młodzieży nie jest w Żółkwi znana, dlatego powstał projekt wspólnych działań w tym zakresie.

Organizatorami tego międzynarodowego przedsięwzięcia byli: Polsko - Ukraińska Fundacja PAUCI, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Urzędy Miast: Zamościa, Zgorzelca i Żółkwi.

Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2006-08-01

Od 1 sierpnia 2006 roku Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu realizuje projekt “Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Główne działania projektowe to :

  • Cykle szkoleniowe dla wolontariuszy w zakresie podstawowym i rozszerzonym - szkolenia specjalistyczne : praca z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami przewlekle chorymi.
  • Szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej oraz korzystających ze świadczeń wolontarystycznych.
  • Prowadzenie Banku Czasu - wymiana usług i umiejętności, bank bez pieniędzy integrujący osoby z różnych środowisk społecznych o zróżnicowanym statusie finansowym (więcej wiadomości w informacji Bank Czasu).
  • Pomoc w tworzeniu i rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariuszy.
  • Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 5 grudnia 2006 roku.
  • Promocja wolontariatu w lokalnych mediach.

Swoimi działaniami obejmujemy miasto Zamość i powiat zamojski. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań dla dobra wspólnego i oddolnego rozwiązywania problemów oraz wzmocnienie profesjonalizmu i potencjału Zamojskiego Centrum Wolontariatu co umożliwi dalszą koordynację, promocję i rozwój działań wolontarystycznych na terenie miasta Zamościa i powiatu zamojskiego.