Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Archiwum Aktualności - rok 2007

Zaproszenie na szkolenie “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce”.

2007-12-14

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie pt. “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce“.

Szkolenie odbędzie się w Domu Kultury OKRĄGLAK w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 28A w dniu 17 grudnia 2007 roku o godzinie 11.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: (084) 639 28 63 w godzinach 12.00 - 15.00,
 • telefonicznie: 502 421 506,
 • na adres e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

» Więcej informacji w zaproszeniu dokument PDF (PDF)

Zaproszenie na debatę “Wolontariat - Sposób na życie czy moda?”.

2007-12-02

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza do wzięcia udziału w debacie: “Wolontariat - Sposób na życie czy moda?”, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2007 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3. Debatę poprowadzi Pan Wojciech Kowalczyk z Zamojskiej Telewizji Kablowej.

Program spotkania:
10.30-11.00 Rejestracja uczestników.
11.00-11.45 Dyskusja panelowa z udziałem: wolontariuszy, przedstawicieli korzystających ze świadczeń wolontarystycznych oraz organizatorów wolontariatu w środowisku lokalnym.
11.45-12.15 Mikrofon dla wszystkich - Twój głos w debacie.
12.15-12.30 Przerwa kawowa.
12.30-12.45 Podsumowanie.

» Więcej informacji w zaproszeniu dokument PDF (PDF)

Szkolenie specjalistyczne dla wolontariuszy “Terapia Zajęciowa”.

2007-11-18

Szkolenie specjalistyczne dla wolontariuszy “Terapia Zajęciowa”W dniach 14-16 listopada 2007 roku w osiedlowym Domu Kultury “OKRĄGLAK” odbyło się szkolenie specjalistyczne dla wolontariuszy: “Terapia Zajęciowa”, animowanie czasu spędzanego z podopiecznymi o różnych potrzebach: dzieci, młodzież, starsi, osoby niepełnosprawne, osoby chore, realizowane w ramach projektu “Pomagając innym - pomagasz i sobie! wolontariat szansą zdobywania doświadczeń społecznych i zawodowych”, dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie miało na celu przygotowanie wolontariuszy do zajęć z różnymi grupami podopiecznych. Wolontariusze pracowali bardzo pilnie, a także świetnie się bawili!

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej galerii.

Spotkanie dla wolontariuszy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach.

2007-11-05

Trzecie spotkanie dla wolontariuszy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach odbędzie się w dniu 11 listopada 2007 roku o godzinie 14.00.

Prosimy o zgłoszenie się wolontariuszy, którzy rozpoczęli udział w projekcie w sierpniu.

Zaproszenie na szkolenie “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce”.

2007-10-12

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie pt. “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce“.

Szkolenie odbędzie się w Domu Kultury “OKRĄGLAK” w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 28A w dniu 19 października 2007 roku o godzinie 8.30

Szczegółowy program szkolenia:
1. Aspekty prawne funkcjonowania wolontariuszy w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Definicja wolontariusza i świadczenia wolontarystycznego.
 • Kto może być korzystającym ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy?
 • Porozumienie pomiędzy korzystającym i wolontariuszem.
 • Obowiązki wolontariusza.
 • Obowiązki korzystającego ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia NN, ubezpieczenia OC.
 • Prawa wolontariusza.
 • Omówienie dokumentów niezbędnych do prawidłowego korzystania ze świadczeń wolontarystycznych.
 • Koordynator pacy wolontariuszy w placówce.
  • Kto to jest koordynator i kto może nim być w danej placówce ?
  • Zadania koordynatorów.
  • Współpraca koordynatora z Centrum Wolontariatu.
 • Przygotowanie organizacji, instytucji, placówki do pracy z wolontariuszem.

2. Wymiana doświadczeń oraz wypracowanie metod i form dalszej współpracy z Zamojskim Centrum Wolontariatu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października:

 • telefonicznie: (084) 639 28 63 w godzinach 12.00 - 15.00,
 • telefonicznie: 502 421 506,
 • na adres e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - LogoSzkolenie zorganizowane w ramach projektu “Pomagając innym - pomagasz i sobie! wolontariat szansą zdobywania doświadczeń społecznych i zawodowych”, finansowanego przez MPiPS w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

» Więcej informacji w zaproszeniu dokument PDF (PDF)

Trójstronne, polsko - niemiecko - rosyjskie spotkanie młodzieży w Zamościu (30 lipca - 13 sierpnia).

2007-08-18

Trójstronne, polsko - niemiecko - rosyjskie spotkanie młodzieży w ZamościuSzkolny Klub Wolontariusza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zamojskie Centrum Wolontariatu byli organizatorami trójstronnego, polsko - niemiecko - rosyjskiego spotkania młodzieży, które odbywało się w dniach od 30 lipca do 13 sierpnia w Zamościu.

Do spotkania doszło dzięki dofinansowaniu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsh - Polnisches Jugendwerk) oraz pomocy materialnej i organizacyjnej sponsorów z Zamościa. Serdecznie dziękujemy Dyrektorom: Bursy Nr 2, Muzeum, OSiR, ZOO, PPKS oraz właścicielom “Starej Elektrowni” i Klubu “10-tka”, a także Zamojskiej Akademii Ruchu AIKIDO.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej galerii

Zaproszenie na szkolenie “Podstawy pracy metodą projektową - konstruowanie projektu”.

2007-08-15

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie pt. “Podstawy pracy metodą projektową - konstruowanie projektu”.

Szkolenie odbędzie się w Domu Kultury “OKRĄGLAK” w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 28A w dniach 22 - 24 sierpnia 2007 roku w godzinach 8.30 - 15.30.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy:

 • telefonicznie: (084) 639 28 63 w godzinach 12.00 - 15.00,
 • telefonicznie: 502 421 506,
 • na adres e-mail: biuro@wolontariatzamosc.pl

» Więcej informacji w zaproszeniu dokument PDF (PDF)

Ogłoszenie - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łabuniach.

2007-07-31

Potrzebni wolontariusze - osoby dorosłe do pomocy w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach. świadczenie wolontarystyczne będzie się odbywało w ramach realizowanego projektu - raz w miesiącu przez okres 15 miesięcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z w/w placówką:

 • telefon: Pani Justyna Żuk - (084) 611 30 27
 • telefon: Pan Stanisław Pilch - 603 595 009
 • e-mail: ddlabunie1@poczta.onet.pl

Zaproszenie na szkolenie “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce”.

2007-07-20

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu zaprasza na szkolenie “Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariuszy i koordynować pracę wolontariuszy w placówce”.

Szkolenie odbędzie się w Domu Kultury “OKRĄGLAK” w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 28A w dniu 27 lipca 2007 roku o godzinie 11.30.

Warsztaty - Opieka społeczna oraz udział młodzieży we współpracy przygranicznej.

2007-03-23

W tych dniach odbyły się w Zamościu warsztaty i konferencja finalizująca projekt “Opieka społeczna oraz udział młodzieży we współpracy przygranicznej”. Do Zamościa przyjechała 30-sto osobowa delegacja z Żółkwi oraz 18-sto osobowa delegacja z partnerskich miast Zgorzelec-Gorlitz.

Warsztaty skierowane m.in. do zamojskich organizacji pozarządowych, miały na celu poznanie ukraińskich partnerów oraz udoskonalenie zamojsko - żółkiewskich projektów których zarys powstał w czasie poprzednich spotkań. Podczas konferencji wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu zaprezentowała projekt: “Aktywna młodzież przygranicznych miast w działaniu dla lepszej przyszłości”.