Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Archiwum Aktualności - rok 2012

Inicjatywa Zamojskiego Centrum Wolontariatu – nagrodzona!

2012-12-19

Zamojskie Centrum Wolontariatu zajęło II miejsce w konkursie „Inicjatywa Pozarządowa Roku 2011” organizowanym  przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Kapituła konkursu bardzo wysoko oceniła projekt: „Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na Zamojszczyźnie” oraz działania Stowarzyszenia w Europejskim Roku Wolontariatu.

Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Zamościa wręczył Ewie Szczepańskiej i Krystynie Rybińskiej-Smyk dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego pan Krzysztof Rusztyn podczas Gali, która odbyła się 17 grudnia w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe „miejsca na podium” zajęli: Stowarzyszenie „Krok zakrokiem” ( I ) Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” ( III ).

10 lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Relacja z Gali.

2012-12-07

Światowy Dzień Wolontariusza zbiegł się się w tym roku z jubileuszem powstania Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Wprawdzie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 13 grudnia, ale Zarząd postanowił te wydarzenia połączyć w jedną wielką Jubileuszową Galę. I udało się wszystko znakomicie.
 

Zaproszeni goście (ponad 180 osób!), zanim weszli na salę widowiskową „Okrąglaka” byli infekowani dobrocią w strefie WW (Wirusa Wolontariatu). Czerwona pieczęć na dłoni była nie tylko przepustką na Galę, ale także znakiem przynależności do zamojskiej wolontariackiej braci. Uroczystość otworzyła Krystyna Rybińska-Smyk, która między innymi powiedziała: „Mamy szczęście, że przez te 10 lat na swojej drodze spotykaliśmy życzliwych przedstawicieli władz samorządowych i biznesu, że komisjom konkursowym przyznającym granty podobały się nasze projekty, dzięki czemu urośliśmy w siłę. Dzisiaj jesteśmy dumni, że Zamojskie Centrum Wolontariatu jest organizacją rozpoznawalną w  mieście, powiecie, województwie,Polsce i poza jej granicami, organizacją wiarygodną dla ludzi potrzebujących i atrakcyjną dla aktywnych, którzy chcą robić coś dla innych”.  I nic dziwnego, że na Galę przyszli przedstawiciele władz powiatu, miasta, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i fundacji, dyrektorzy szkół, koordynatorzy klubów wolontariusza, wolontariusze i ich podopieczni. Ewa Szczepańska powitała wszystkich bardzo serdecznie, a szczególnie tych, którzy przyszli osobiście: Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Wojciecha Matwiejczuka, Prezydenta Miasta – Pana Marcina Zamoyskiego, Panią Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych – Jadwigę Machulewską, Panią Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa – Annę Zakrocką, Panią Dyrektor MCPR – Halinę Rycak oraz tych, którzy zostali oddelegowani w zastępstwie. Ważną częścią Gali była prezentacja historii Zamojskiego Centrum Wolontariatu od roku 2002 do 2012 zatytułowana: „Wolontariat po zamojsku”. A po prezentacji – same przyjemności: Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk dziękowały  wolontariuszom, przyjaciołom i sympatykom Centrum za współpracę, pomoc i wsparcie. Dziękowały też życzliwym mediom: Telewizji Kablowej, Katolickiemu Radiu, Gazecie Zamojskiej i Kronice Tygodnia. Wszyscy otrzymali podziękowania, specjalne, okolicznościowe karty, a wybrani  - publikację pt. „10 lat Zamojskiego Centrum Wolontariatu”. Przyjmowały też gratulacje, kwiaty i prezenty: od Prezydenta, Przewodniczącego RM, od Pani Dyrektor MCPR, od Prezesa SM – Pana Jana Sadło, od Uniwersytetu III Wieku i Pani Zofii Piłat, od Pani Dyrektor SOSW – Barbary Grądkowskiej, od prezesów zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Pani Anny Polskiej, Pani Marii Król, Pani Janiny Lachowskiej i Pana Mariana Kondrata. Były też listy gratulacyjne i podziękowania: od  Europosłanki - Pani Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Posła  - Pana Sławomira Zawiślaka i Pani Dyrektor Książnicy Zamojskiej  - Danuty Kawałko.
 

A na zakończenie Gali był piękny, okolicznościowy tort i piękna deklaracja Zarządu ZCW:
„Wolontariat, to prawdziwa kraina dobroci. I niech taki na zawsze  zostanie w Państwa sercach i umysłach. A my ze swojej strony obiecujemy, że  będziemy się o to starać. Przez kolejne 10 lat…, a jak zdrowie pozwoli, to i jeszcze dłużej”.
 

Organizatorzy Gali serdecznie dziękują tym, którzy przyczynili się do tego, że wszystko było „jak należy”, a nawet lepiej: wybranym do obsługi logistycznej, eleganckim uczennicom i uczniom z II LO, Włodkowi Ciskowskiemu, który „rozniósł” na własnych nogach ponad 200 zaproszeń, Ewie i Kamili Popławskim, Zofii Teterycz, Leszkowi Szczepańskiemu oraz  Irkowi Decowi – za wszystko.
 

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Integracyjne spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza.

2012-12-06

W świetlicy dziennego wsparcia 5 grudnia odbyło się spotkanie szczególne. Rano zebrali się seniorzy i ich opiekunowie, żeby uczcić Światowy Dzień Wolontariusza. Był wykład na temat genezy święta, został wyświetlony film: „Wolontariat, ludzka rzecz” i wszyscy z przyjemnością obejrzeli ubiegłoroczną, zwycięską prezentację na temat Europejskiego Roku Wolontariatu. Po uroczystym śniadaniu czekała obecnych jeszcze jedna atrakcja: dziesiąte urodziny Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

Kolejna edycja warsztatów komputerowych dla seniorów.

2012-10-26

3 października rozpoczęły się warsztaty komputerowe dla seniorów. Bierze w nich udział 10 uczestników, podopiecznych Centrum Wolontariatu. Nauka obsługi komputera odbywa się sprawdzoną metodą: jeden na jednego, tzn., że każdy uczestnik ma swojego instruktora. Instruktorami są uczniowie technikum z zamojskiego „Ekonomika”, a wszystkimi opiekuje się pani profesor Aneta Sarecka.. Warsztaty odbywają się w Centrum Usług Szkoleniowych „Lider”.

Atrakcje dla seniorów i wolontariuszy.

2012-10-21

Spotkanie z muzykiem, liderem zespołu „Oni” Piotrem Szymańskim w restauracji „Verona” (01.10.2012 r.), spotkanie z dyrygentką chóru „Rezonans” Alicją Saturską w restauracji „Corner Pub” (15.10.2012 r.), wyjście do kina na film „Bitwa pod Wiedniem” (18.10.2012 r.), wykład lekarza  Łukasza Szczepańskiego na temat suplementów i zdrowego odżywiania (11.10.2012 r.),   wspólne obejrzenie sztuki „Smok Wawelski” wystawionej przez dziecięcą grupę teatralną z „Okrąglaka” - to formy aktywizacji seniorów, które – poza świetlicą dziennego wsparcia – przygotowały koordynatorki swoim podopiecznym. Imprezy zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniami  ArtAvanti i Drukarnia Wyobraźni cieszyły się zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja i zadowolenie uczestników. Seniorzy uczestniczyli też w wizycie studyjnej z którą do Zamojskiego Centrum Wolontariatu przyjechali  9 października młodzi ludzie z Litwy, Rosji i Ukrainy.

Zaproszenie na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi”.

2012-10-09

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z seniorami na szkolenie „Formy i metody pracy z osobami starszymi”.

Szkolenie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury „OKRĄGLAK” w dniach :

 1. 20.10.2012 r. w godzinach 9.00 - 15.00 - warsztaty dotyczące postępowania z osobami
  w podeszłym wieku, w tym zasady udzielania pomocy przed medycznej
 2. 27.10.2012 r. w godzinach 9.30 - 15.00 - aspekty fizjologiczne i psychologiczne wieku podeszłego, metody pracy wolontariuszy z osobami starszymi.

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz 1 posiłek w każdym dniu szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 17.10.2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każda osoba  otrzyma potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego III sektora.

2012-09-25

Wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiego III sektora.Już po raz drugi Zamojskie Centrum Wolontariatu gościło przedstawicieli organizacji pozarządowych z Północnej Mołdawii. Wizytę zorganizowało Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach projektu: „Zwiększenie profesjonalizmu mołdawskiego III sektora”. Goście zainteresowani byli bazą i stałymi programami Centrum, formami i metodami promocji idei w środowisku lokalnym oraz sposobami pozyskiwania funduszy na działalność. Otrzymali materiały promocyjne, a także zapewnienie o dalszej, ewentualnej współpracy i pomocy. Ihor Dobko, organizator spotkania na zakończenie powiedział: „- Jestem przekonany, że wyniesione z tej wizyty doświadczenia zaowocują na mołdawskim gruncie”.

Z wizytą na polskim wybrzeżu.

2012-09-23

Z wizytą na polskim wybrzeżu.W dniach 18 – 21 września z wizytą studyjną na Wybrzeżu przebywali przedstawiciele zamojskich organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta i Rady Miejskiej w Zamościu.  Odwiedzili: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Głównym celem wizyty była prezentacja dobrych praktyk oraz ukazanie sposobów wprowadzania rozwiązań poprawiających jakość współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Uczestniczką wizyty była Ewa Szczepańska, która mogła pochwalić się osiągnięciami ZCW i podpatrzeć jak działają podobne organizacje i Centra Wolontariatu na północy Polski.

Przedstawicielkia Fundacji EVZ z Berlina w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

2012-09-18

16 września  do Zamościa przyjechała Anja Krautler, która monitorowała poprzedni i monitoruje aktualny projekt wspierający zamojskich poszkodowanych przez III Rzeszę. Obejrzała bazę, zaplecze i wszystko to, czym dysponuje Zamojskie Centrum Wolontariatu. Miała też okazję porozmawiać z beneficjentami projektu, którzy przyszli na spotkanie.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Perspektywy humanitarnego zaangażowania Fundacji EVZ w Polsce.

2012-09-15

To tytuł konferencji zorganizowanej przez niemiecką Fundację „Pamięć.Odpowiedzialność.Przyszłość”, której głównym celem było uzyskanie odpowiedzi na pytania: Jakie grupy ofiar nazizmu żyją jeszcze w Polsce? Jak wygląda ich sytuacja materialna? Kto oferuje dzisiaj im pomoc? Gdzie można stwierdzić deficyt? Jakie pomysły są konieczne, aby organizacje pozarządowe mogły tym deficytom zapobiegać? W konferencji wzięli udział przedstawiciele 7 polskich organizacji realizujących projekty wspierane finansowo przez fundację i  4 organizacje z Niemiec. W konferencji uczestniczyła wiceprezes ZCW - Krystyna Rybińska – Smyk, która w dyskusji przedstawiła specyficzną sytuację zamojskich poszkodowanych i ich potrzeby na lata 2012 – 2015. Miała też okazję spotkać się z projektowymi partnerami: Jostem Rebentischem z Kolonii i Dariuszem Pawłosiem z Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie”.

Perspektywy humanitarnego zaangażowania Fundacji EVZ w Polsce #1 Perspektywy humanitarnego zaangażowania Fundacji EVZ w Polsce #2 Perspektywy humanitarnego zaangażowania Fundacji EVZ w Polsce #3

Wrześniowa Kawiarnia Opowieści.

2012-09-12

Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie w naszej Kawiarni Opowieści zainaugurował gość poznany w czerwcu, Pan Stefan Tor. Wtedy opowiadał o swoich przeżyciach w czasie kampanii wrześniowej. Teraz – o latach 1940 – 46: o powstaniu Batalionów Chłopskich, ruchu spółdzielczym i trudnych czasach po wyzwoleniu. Wdzięcznymi słuchaczami byli uczniowie II LO, którzy pamiętali o 96 – tych urodzinach bohatera spotkania.

Udział w konferencji lokalnych i regionalnych Centrów Wolontariatu.

2012-09-06

Ewa Szczepańska, prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu 04 września wzięła udział w konferencji pt. „Po co Sieci standardy?”, zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu  w Warszawie w ramach projektu „Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu w Polsce”. Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników z propozycjami wypracowanych 8 standardów działania Sieci, które mają otworzyć nowy rozdział jej funkcjonowania. Chodzi głównie o standardy dotyczące prowadzenia szkoleń, biur pośrednictwa pracy, współpracy między członkami Sieci oraz wzrost kompetencji regionalnych, a zwłaszcza lokalnych organizacji.

W „Okrąglaku” ruszyła świetlica dziennego wsparcia.

2012-08-29

We wtorki i czwartki, w godzinach od 10.00 do 13.00 seniorzy, podopieczni Zamojskiego Centrum Wolontariatu, mogą korzystać ze świetlicy dziennego wsparcia. Można tu spotkać ciekawych ludzi, w miłym towarzystwie wypić herbatkę lub kawkę, posłuchać ciekawej prelekcji, porozmawiać o swoich zainteresowaniach, powspominać, podzielić się umiejętnościami. Jest to forma nie tylko wsparcia starszych ludzi, ale także ich aktywizacja poprzez różne formy terapii (biblioterapia, muzykoterapia, kulturoterapia itp.). Osoby starsze, zainteresowane wspólnym spędzaniem wolnego czasu – serdecznie zapraszamy.


Świetlica dziennego wsparcia #1 Świetlica dziennego wsparcia #2 Świetlica dziennego wsparcia #3 Świetlica dziennego wsparcia #4 Świetlica dziennego wsparcia #5

Bezpieczny senior.

2012-08-28

Ponad połowa seniorów objętych wsparciem w ramach projektu opieki nad ofiarami nazizmu wzięła udział w spotkaniu połączonym z wykładem dotyczącym bezpieczeństwa osób starszych. O czyhających niebezpieczeństwach poinformowali zebranych policjanci z wydziału prewencji zamojskiej policji. Opowiedzieli też jak się bronić przed oszustami, jak zabezpieczać mieszkania, obejście i swój dobytek.


Bezpieczny senior #1Bezpieczny senior #2

Kolejny, trzyletni projekt ZCW wspierający ofiary nazizmu.

2012-08-20

„Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” - to tytuł projektu, który - podobnie jak ten, realizowany do czerwca bieżącego roku – ma charakter humanitarno-edukacyjno-integracyjny.

Jego głównym celem jest zmiana sytuacji życiowej ofiar narodowego socjalizmu, integracja międzypokoleniowa, integracja środowisk kombatanckich, uczczenie losów osób poszkodowanych, aktywizacja seniorów, podniesienie ich jakości życia poprzez poprawę pamięci, rozwój osobisty oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Projekt zakłada kontynuację działań, które sprawdziły się już w realizacji. Te działania to:

 • pomoc wolontariuszy (opieka w domu beneficjenta, robienie zakupów, towarzyszenie podczas spacerów, załatwianie drobnych spraw w urzędach, ośrodkach zdrowia, pomocy społecznej itp.),
 • Kawiarnia Opowieści. Organizowanie spotkań świadków historii z młodymi ludźmi,
 • dokumentowanie wspomnień,
 • warsztaty komputerowe dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy,
 • organizowanie wycieczek,
 • prowadzenie Punktu Poradnictwa  Prawnego przy ul. Kolegiackiej 16,
 • organizowanie imprez okolicznościowych – spotkań noworocznych i Wielkanocnych,
 • organizowanie wyjść do kina, na koncerty, spektakle teatralne, wystawy,
 • promowanie działań projektowych w lokalnych mediach i na stronie internetowej www.wolontariatzamosc.pl

W nowym projekcie zostały dodane nowe, bardzo potrzebne seniorom przedsięwzięcia. Są to:

 • Utworzenie Świetlicy Dziennego Wsparcia. Spotkania w świetlicy -  2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godz. 10.00 – 13.00. Podczas spotkań będzie można porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, miło spędzić czas w towarzystwie innych seniorów, a także skorzystać z  cyklicznych zajęć terapeutycznych, takich jak: muzykoterapia,  biblioterapia, czy kulturoterapia,
 • warsztaty rozwoju osobistego i trening pamięci,
 • wykłady na temat bezpieczeństwa, rehabilitacji i diety seniorów, a także chorób wieku podeszłego. W każdym roku odbędą się 4 wykłady prowadzone przez lekarzy, rehabilitantów, dietetyków, pracowników policji i inne kompetentne osoby,
 • indywidualne spotkania z przeszkolonymi uczniami i studentami, którzy będą zajmować się nagrywaniem i spisywaniem wspomnień.

Projekt jest partnerski, a więc nie może tu zabraknąć działań na rzecz polsko – niemieckiego zbliżenia i pojednania. W 2013 roku odbędą się wspólne warsztaty wymiany doświadczeń dla przedstawicieli ZCW i Federalnego Związku z Kolonii.

Projekt finansuje berlińska fundacja „Pamięć. Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Wycieczka po Roztoczu.

2012-08-18

Dzięki współpracy Zamojskiego Centrum Wolontariatu ze Stowarzyszeniem ArtAvanti siedmioro seniorów, beneficjentów projektu opieki nad ofiarami III Rzeszy mogło wziąć udział w wycieczce po Roztoczu, którą „pilotował” wolontarystycznie Pan Stefan Tyburski. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać nie tylko krajobrazy i przyrodę, ale także zwiedzić piękne, odnowione cerkwie, kościoły i synagogi. Trasa wycieczki wiodła przez Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Górecko Kościelne, Susiec i Tomaszów do Zamościa.

Wizyta w Schwaebisch Hall.

2012-07-16

Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska-Smyk uczestniczyły w tzw. „autobusie mieszkańców”, który – jak co roku – jechał do miasta partnerskiego w Niemczech. Polscy i niemieccy organizatorzy wizyty postanowili zacieśnić kontakty pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w Zamościu i Schwaebich Hall, stąd pomysł na oddelegowanie osób związanych z Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych. Podczas wizyt studyjnych w niemieckich organizacjach przedstawicielki ZCW promowały zamojski wolontariat, realizowane projekty i zachęcały do podjęcia, partnerskich wyzwań. Przedstawiły też swoje doświadczenia dotyczące polsko – niemieckich spotkań młodzieży i aktualnie realizowanego, partnerskiego projektu z Kolonią. Niemcy byli zainteresowani funkcjonowaniem wolontariatu młodzieżowego, wolontariatu na rzecz seniorów i wymianą doświadczeń na tej płaszczyźnie.

Program wizyty obfitował również w atrakcje turystyczne. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić nie tylko Schwaebisch Hall, ale też Heidelberg, Einkorn i Velberg. Niewątpliwą, dodatkową atrakcją był wyjazd do Strassburga, zwiedzanie Parlamentu EU i miasta.

Wycieczka do Lublina.

2012-07-01

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, obiad w restauracji Mercure, spektakl w Teatrze Muzycznym – to atrakcje jakie koordynatorki projektu opieki nad kombatantami zapewniły swoim podopiecznym podczas wycieczki do Lublina. Wycieczka odbyła się 30 czerwca, a uczestniczyli w niej seniorzy i wolontariusze, którzy służyli im pomocą i „ramieniem”.

Czterogodzinny spacer po skansenie przeniósł uczestników w świat dzieciństwa i młodości. Wyzwolił nutę nostalgii, wspomnień, a nawet łzy… Nikt nie skarżył się na upał i zmęczenie.

Jeszcze więcej zachwytu i emocji wyzwolił spektakl „Upiór w operze”. Wspaniałe wnętrza Teatru Muzycznego, orkiestra, spektakl w pełnej obsadzie, kostiumy – wywarły odpowiednie wrażenie. Kilka osób przyznało, że w teatrze były pierwszy raz… Dostarczanie takich doznań i przyjemności ludziom doświadczonym przez los – to główny cel projektu, który Zamojskie Centrum Wolontariatu już czwarty rok z powodzeniem – jak widać – realizuje.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Ratowaliśmy „Historię Roja”.

2012-06-25

Zamojskie Centrum Wolontariatu i wolontariusze ze szkolnego klubu przy Centrum Szkół Mundurowych wzięli udział w akcji związanej ze zbiórką funduszy na ukończenie filmu o polskich żołnierzach wyklętych. Wolontariusze – przygotowani wcześniej pod względem merytorycznym i praktycznym – rozdawali ulotki i kwestowali: na Rynku Wielkim, w galerii Revia Park oraz przed i po projekcji filmu w Centrum Kultury Filmowej. Dzięki włączeniu się ZCW do akcji film mogli obejrzeć seniorzy – beneficjenci naszego projektu opieki nad kombatantami. Przedsięwzięcie zorganizował zespół redakcyjny Gazety Zamojskiej.

Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych.

2012-06-21

W środę, 20 czerwca z wizytą studyjną do  Zamojskiego Centrum Wolontariatu  przyjechali koordynatorzy organizacji młodzieżowych  i liderzy międzynarodowych wymian młodzieży z Bułgarii, Łotwy, Turcji, Ukrainy, Białorusi Gruzji i Mołdawii. Są oni uczestnikami  projektu „Partnership for Cooperation” realizowanego przez lubelską Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”, którego celem jest nawiązanie i rozwój kontaktów pomiędzy organizacjami realizującymi programy młodzieżowe, tworzenie partnerstw służących ich realizacji, wymiana doświadczeń, pokazanie przykładów dobrych praktyk oraz zainicjowanie powstania międzynarodowej platformy współpracy z udziałem krajów partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu. Te dobre praktyki goście mogli zobaczyć w Zamojskim Centrum, które od 10 lat realizuje projekty aktywizujące młodych ludzi, integrujące społeczność lokalną, koordynuje pracę szkolnych i studenckich klubów wolontariatu, organizuje międzynarodowe spotkania. W związku z tym, że Zamojskie Centrum jest członkiem-założycielem  Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych – organizacji parasolowej dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji - jednym z tematów wizyty były też sprawy dotyczące kondycji zamojskiego III sektora.

Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych. - czerwiec 2012 #1 Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych. - czerwiec 2012 #2 Wizyta studyjna przedstawicieli europejskich organizacji pozarządowych. - czerwiec 2012 #3

Klub Wolontariusza w Zubowicach.

2012-06-20

Klub Wolontariusza w ZubowicachMiło nam poinformować, że idea wolontariatu roztacza w powiecie zamojskim coraz szerszy krąg.

W czerwcu przy Gimnazjum w Zubowicach (gmina Komarów) powstał wielopokoleniowy klub, którego opiekunem jest ksiądz Paweł Kruk. Członkowie klubu zostali przeszkoleni  i mogą rozpocząć działalność na rzecz lokalnej społeczności. Zamojskie Centrum Wolontariatu objęło zubowickich ochotników opieką i patronatem.

Byliśmy na Festynie z III Sektorem.

2012-06-19

„Dziewięć godzin wspaniałej, niezapomnianej zabawy!” Tak przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańcy osiedla im. Jana Zamoyskiego ocenili wysiłek organizatorów tegorocznej Giełdy III Sektora zorganizowanej przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych.

Bo rzeczywiście, atrakcji było co niemiara. Każda z trzydziestu  promujących się na Giełdzie organizacji pokazała to, co ma najlepszego. Zamojskie Centrum  miało swój film promocyjny, materiały reklamowe i … zaangażowanie wolontariuszy, którzy wspierali imprezę organizacyjnie i logistycznie. Pięknie prezentowali się w koszulkach z logo wolontariatu lub napisem: „I love III sektor”.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Sekretarz Miasta Karol Garbula w asyście Przewodniczącego Rady Miasta Wojciecha Matwiejczuka i Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Jana Zamoyskiego Jana Sadło. Nad oprawą konferansjersko – medialną czuwała Krystyna Rybińska-Smyk, nad sprawnym przebiegiem wydarzenia – Dorota Nowosad, Ewa Szczepańska, Marzena Miśkiewicz, Ewa i Kamila Popławskie oraz cała rzesza wolontariuszy.

Więcej informacji na stronie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.

Festyn z III sektorem - czerwiec 2012 #1 Festyn z III sektorem - czerwiec 2012 #2 Festyn z III sektorem - czerwiec 2012 #3

Relacja z konferencji podsumowującej 3-letni projekt opieki nad poszkodowanymi przez III Rzeszę mieszkańcami Zamojszczyzny.

2012-06-06

„Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” - to tytuł konferencji, która odbyła się 31 maja w ODK „Okrąglak”. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, prezesi organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, beneficjenci projektu i wolontariusze. Przyjechali też partnerzy Zamojskiego Centrum: Jost Rebentisch i Michael Teupen z Kolonii oraz Jakub Deka z Fundacji Polsko – Niemieckie „Pojednanie”.

Po oficjalnym otwarciu konferencji, koordynatorki projektu Krystyna Rybińska – Smyk i Ewa Szczepańska przedstawiły w formie prezentacji multimedialnej i fotorelacji wszystkie działania związane z jego realizacją. Jost Rebentisch zapoznał zebranych z działalnością Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu w Kolonii i  i specyfiką pracy na rzecz niemieckich poszkodowanych. Podziękował też za owocną współpracę i nowe doświadczenia, które zdobył w Polsce. Na temat potrzeby integrowania środowiska  polskich ofiar nazizmu, a także otoczenia ich szczególną opieką wypowiadali się także sami zainteresowani, poszkodowani korzystający przez 3 lata z projektowej oferty.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego typu działania należy kontynuować. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy obejrzeli wystawę zdjęć ilustrujących przedsięwzięcie i  mieli czas na rozmowy kuluarowe przy poczęstunku. Otrzymali też dwujęzyczną publikację pt. „Akademia dobrych praktyk. Metody i formy wsparcia mieszkańców Kolonii i Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”, ukazującą z perspektywy niemieckiej i polskiej potrzeby ofiar III Rzeszy.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.
 

Krótką relację z konferencji można zobaczyć w Magazynie Miejskim Zamojskiej Telewizji Kablowej z dnia 6 czerwca.

Najstarszy beneficjent w „Kawiarni opowieści”.

2012-05-24

Gościem majowej „Kawiarni opowieści” był najstarszy beneficjent zamojskiego Centrum Wolontariatu, 96-letni senior, Pan Stefan Tor. Kawalerzysta, uczestnik kampanii wrześniowej, współtwórca i żołnierz Batalionów Chłopskich, a po wojnie propagator ruchu spółdzielczego – w niezwykle barwny i ciekawy sposób opowiedział obecnym historię swojego udziału w wojnie obronnej 1939 roku. Na kolejny rozdział z życia kombatanta, dotyczący przeszłości partyzanckiej, młodzież umówiła się we wrześniu.

Najstarszy beneficjent w „Kawiarni opowieści” #1 Najstarszy beneficjent w „Kawiarni opowieści” #2

Zaproszenie na Konferencję.

2012-05-20

„Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę” - to tytuł konferencji podsumowującej 3-letni polsko – niemiecki projekt realizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu i Federalny Związek Informacji i Doradztwa z Kolonii. Konferencja odbędzie się 31 maja w godzinach 11.00 – 14.30 w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”.

„Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień.

2012-04-04

Gościem kwietniowej Kawiarni Wspomnień była osoba wyjątkowa: Pani Halina Błaszczyk - „Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, która w czasie wojny razem z matką, Kazimierą Babiarz, pomagała Żydom. Pochodzi z Izbicy, gdzie od marca do listopada 1942 roku istniało getto tranzytowe, a Żydzi – ci miejscowi i przywożeni z całej Europy – wegetowali w strasznych warunkach. Uratowały też życie Chananowi Lipszycowi, któremu udało się uciec w dniu likwidacji getta. Ukryły go w kopcu na ziemniaki, gdzie siedział do wiosny 43 roku. Chanan przeżył wojnę i wyemigrował do Izraela. W 1985 roku wystąpił z wnioskiem do Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem o przyznanie Pani Babiarz i jej córce Halinie medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Pani Halina odebrała medal w Jerozolimie, a także w towarzystwie Chanana i jego rodziny zasadziła drzewko oliwne na Wzgórzu Pamięci. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z II LO.

„Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień #1 „Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień #2 „Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień #3 „Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień #4 „Sprawiedliwa” w Kawiarni Wspomnień #5

Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy.

2012-03-25

Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej (werbalnej i pozawerbalnej), typów przekazów komunikacyjnych i ich odbiorców bardzo przydaje się w pracy wolontariuszy z osobami w różnym wieku, podczas wystąpień publicznych jak i w życiu codziennym. Mogli się o tym przekonać uczestnicy 2 dniowego treningu, który został zorganizowany przez Zamojskie Centrum Wolontariatu. Trening prowadziła psycholog – pani Milena Pakos.

Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy - marzec 2012 #1 Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy - marzec 2012 #2 Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy - marzec 2012 #3

8 Marca w „Liderze”

2012-03-09

8 Marca w „Liderze”„Taki Dzień Kobiet mamy pierwszy raz w życiu! Wszyscy są tacy mili, kwiaty, poczęstunek, fryzury. Czujemy się co najmniej o10 lat młodsze!”. W tak dobry, świąteczny nastrój wprawili panie - kombatantki uczniowie technikum usług fryzjerskich i hotelarstwa „Lider” w Zamościu.

Adeptki sztuki fryzjerskiej myły, strzygły i układały paniom włosy. „Hotelarze” przygotowali przyjęcie. Przy pięknie zastawionym stole były rozmowy i prawdziwa integracja międzypokoleniowa. Wszystko odbywało się pod czujnym, ale bardzo życzliwym, okiem wicedyrektora szkoły pana Wojciecha Molka i nauczycielki zawodu pani Marii Liwak.

„To pierwsza taka impreza, ale na pewno nie ostatnia” - zgodnie stwierdzili organizatorzy: Krystyna Rybińska-Smyk, koordynatorka projektu opieki nad kombatantami i dyrektor Molek.

Tym - jedynym w swoim rodzaju -  spotkaniem zainteresowali się  przedstawiciele mediów. Ich relacje będą w: Zamojskiej Telewizji Kablowej, Radiu ESKA, Katolickim Radiu Zamość i Gazecie Zamojskiej.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Kolejni wolontariusze - przeszkoleni.

2012-02-29

Piętnastu wolontariuszy w wieku od 17 do 55 lat skorzystało z możliwości uczestniczenia w kolejnym, specjalistycznym szkoleniu na temat form i metod pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szkolenie prowadzili – tradycyjnie – dr n.med.Tomasz Kraczkowski i mgr Alicja Grzywacz.

Kolejni wolontariusze przeszkoleni - luty 2012 #1 Kolejni wolontariusze przeszkoleni - luty 2012 #2

Rozmowy ze świadkami historii.

2012-01-30

Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielką historii, panią Agnieszka Baraniecką, wzięła udział w warsztatach dotyczących dokumentowania wspomnień beneficjentów projektu: „Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności. Polsko – niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”. Wszyscy obecni otrzymali materiały dotyczące tej szczególnej pracy i techniczne wskazówki związane z nagrywaniem i spisywania relacji. Autorką materiałów i całego przedsięwzięcia jest Krystyna Rybińska – Smyk. Ośmioro uczniów już  zostało  skierowanych do konkretnych osób. Chętnych zapraszamy do współpracy. Trzeba mieć tyko: sprzęt nagrywający, dużo cierpliwości, zamiłowanie do wiedzy historycznej, języka polskiego i tzw. „lekkie pióro”.

Rozmowy ze świadkami historii - styczeń 2012 #1 Rozmowy ze świadkami historii - styczeń 2012 #2

Nominacja dla Ewy Szczepańskiej

2012-01-14

Miło nam poinformować, że wśród 5 kandydatów do tytułu Zamojska Osobowość Roku Morando 2011 znalazla się prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu – Ewa Szczepańska.

Jest to już czwarta edycja konkursu, do którego w tym roku zgłoszono 20 osób, z których kapituła wybrała 5. Teraz od głosów internautów, czytelników Kroniki Tygodnia, słuchaczy Katolickiego Radia Zamość i członków Kapituły będzie zależało kto wygra. Wierzymy, że wszędzie tam są ci, którzy Ewę znają, doceniają jej profesjonalizm, zaangażowanie, zapał i determinację w tym, co robi dla ludzi i zamojskich organizacji pozarządowych. Głosować można do 20 stycznia na kuponach z Kroniki Tygodnia i na www.roztocze.net . Zachęcamy do tego wszystkich sympatyków naszego Stowarzyszenia! Niech zwycięży najlepsza!

Noworoczny obiad z kombatantami.

2012-01-13

W piątek, 13 stycznia w „Okrąglaku” odbyło się tradycyjne, trzecie już noworoczne spotkanie koordynatorów i wolontariuszy z beneficjentami projektu opieki nad ofiarami nazizmu. Za pięknie nakrytym stołem zasiadło w tym roku 40 osób. Były rozmowy, kolędowanie i wspomnienia. Seniorzy mieli też okazję do porozmawiania z uczniami II LO, adeptami sztuki dziennikarskiej, którzy będą spisywać ich wspomnienia. Minutą ciszy obecni uczcili pamięć Pani Hanny Kossowskiej, której pogrzeb odbył się 5 stycznia. Spotkanie wzbogacił jasełkowy spektakl przygotowany przez dzieci i młodzież pod kierunkiem instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury: Pani Krystyny Różańskiej i Pana Pawła Kołodziejczyka. Relację ze spotkania można było obejrzeć w Zamojskiej Telewizji Kablowej i wysłuchać w Radiu ESKA.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy.

2012-01-13

Grupa uczniów z Gimnazjum w Starym Zamościu wzięła udział w szkoleniu podstawowym dla wolontariuszy. Zasilą oni szeregi istniejącego tam i aktywnie działającego od 4 lat Szkolnego Klubu. Przyszli wolontariusze przyjechali z pedagogiem szkolnym, Panią  Beatą Soboń.

Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy - styczeń 2012 #1 Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy - styczeń 2012 #2

Graliśmy w WOŚP.

2012-01-10

Zamojskie Centrum Wolontariatu z harcerzami, Stowarzyszeniem „Otwarte serca” i Klubem Seniora  wspomagało Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W „Okrąglaku” zorganizowali kiermasz słodkości, kawiarenkę dla kwestujących i pląsy dla starszaków. Było – jak zwykle – fajnie i wesoło.

Graliśmy w WOŚP #1 Graliśmy w WOŚP #2