Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Europejski Rok Wolontariatu 2011

Prezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu Pani Ewa Szczepańska udzieliła wywiadu Zamojskiej Telewizji Kablowej na temat Europejskiego Roku Wolontariatu 2011:


Europejski Rok Wolontariatu 2011Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 roku ustanowiono rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Wolontariat występuje w najróżniejszych formach w całej Europie. Jego wspólną dla wszystkich krajów cechą jest to, że ludzie bez wynagrodzenia angażują się w działania na rzecz innych, pomagają potrzebującym, chronią środowisko, promują prawa człowieka, by każdy mógł godnie żyć. Zorganizowane formy wolontariatu odgrywają ogromną rolę w diagnozowaniu najpilniejszych problemów społecznych oraz najlepszych metod ich rozwiązywania. W ten sposób całe społeczeństwa odnoszą korzyści, a spójność społeczna zostaje wzmocniona. Wolontariat ma także wartość ekonomiczną, która jest szacowana na 5% PNB gospodarek poszczególnych krajów.

Po co ustanowiono Europejski Rok Wolontariatu?

Wolontariat jest wprawdzie zajęciem bezpłatnym, ale nie znaczy to, że nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wolontariat potrzebuje wsparcia ze strony rządów i administracji publicznej, samorządu oraz biznesu. Potrzebuje przyjaznej polityki wspierającej jego rozwój i infrastrukturę.
W Polsce rolę krajowego organu koordynującego pełni Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych, a obszary priorytetowe są następujące:

  • Promocja wolontariatu i korzyści z niego płynących, kreowanie mody na wolontariat oparty na wiedzy i umiejętnościach wolontariuszy jako trwałego elementu aktywności obywatelskiej.

  • Wzmocnienie organizatorów wolontariatu, kształtowanie koordynacji wolontariatu łączącej nowoczesne podejście do zarządzania, strategicznego myślenia oraz zaangażowanie społeczne.

  • Wzmocnienie systemowego podejścia do wolontariatu, budowanie krajowych i europejskiej strategii rozwoju wolontariatu.

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu wpisują się w pierwszy i drugi obszar priorytetowy. To tu przygotowuje się wolontariuszy do pracy na „różnych frontach” oraz kadrę koordynatorów działań wolontarystycznych. ZCW włącza się w obchody Roku Wolontariatu promując jego idee nie tylko w Zamościu, ale i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości. Trwałym rezultatem kampanii informacyjno – promocyjnej oraz imprez związanych z obchodami Roku Wolontariatu będzie ukształtowanie przyjaznego środowiska dla dynamicznego rozwoju wolontariatu na Zamojszczyźnie.

1-szego grudnia 2010 roku Zamojskie Centrum Wolontariatu uzyskało pozwolenie na korzystanie z loga Europejskiego Roku Wolontariatu we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.

Wolontariat dla Zamojszczyzny – Zamojszczyzna dla wolontariatu. Gala w Zamojskim Domu Kultury.

2011-12-09

Gala rozpoczęła się wyjątkowo uroczyście: sygnałem odegranym na trąbce i wierszem, który specjalnie na tę okazję napisał Pan Marian Karczmarczyk. Później były ciepłe słowa o wolontariacie i powitaniem gości, którzy w tym roku wyjątkowo dopisali.  Z list obecności wynika, że było  ponad 250 osób; „Okrąglak” by tyle nie pomieścił! Przybyli posłowie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa i Miasta, mediów, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kombatanckich i goście najważniejsi: wolontariusze. Najliczniejsze grono stanowili członkowie szkolnych klubów wraz z opiekunami. Z Zamościa i powiatu. Byli też studenci i wolontariusze – seniorzy. Po powitaniu została pokazana prezentacja multimedialna pt.  Europejski Rok Wolontariatu 2011 nagrodzona w konkursie ogłoszonym w październiku przez Zamojskie Centrum. Jej autorem jest Jerzy Wasąg – uczeń kl. I LO przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Laureat otrzymał dyplom i nagrodę – profesjonalny program graficzny.

Wykład ilustrowany obszerną prezentacją dotyczącą działań Zamojskiego Centrum Wolontariatu pt. „Zamojszczyzna dla wolontariatu – wolontariat dla Zamojszczyzny” przedstawiła Ewa Szczepańska – prezes ZCW. Najmilsza część Gali – wręczanie drobnych upominków , wolontariackich znaczków, dyplomów i podziękowań trwała w tym roku wyjątkowo długo, bo było ich ponad 160! Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć dwóch wolontariuszek Krystyny Greniuk i Magdaleny Sagan, które w tym roku odeszły na zawsze…

Galę uświetnił występ Piotra Szymańskiego, który zadedykował dwie piosenki twórczyniom i organizatorkom zamojskiego wolontariatu oraz wspaniały koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”. Poczęstunek i kuluarowe rozmowy zakończyły imprezę.

Wszyscy uczestnicy Gali otrzymali materiały dotyczące inicjatyw Zamojskiego Centrum w Europejskim Roku Wolontariatu i broszurę pt. „Warto działać – zmieniać świat i siebie”.

» Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z broszurą.

» Zapraszamy do pobrania nagrodzonej prezentacji.

» Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z gali w naszej galerii.