Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Wolontariusze

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu w ramach projektu: „Otaczając opieką przywrócić dla lokalnej społeczności. Polsko – Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”.

Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy.

2010-06-15

Trening umiejętności interpersonalnych i wiedzy związanej z komunikacją międzypokoleniową – to kolejne szkolenie z jakim zmierzyli się wolontariusze, którzy zadeklarowali swoją pomoc weteranom i kombatantom, beneficjentom projektu „Polsko-Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”. Trening prowadziła magister psychologii, pani Wioletta Kapuściska.

Trening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszyTrening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszyTrening umiejętności interpersonalnych dla wolontariuszy

Specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy “Formy i metody pracy z osobami w podeszłym wieku” — Część II.

2010-04-20

Osiemnaścioro wolontariuszy ukończyło drugą część specjalistycznego szkolenie na temat „Form i metod pracy z osobami w podeszłym wieku”. Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatów. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy definiowali takie pojęcia jak geriatria, gerontologia, uczyli się o chorobach wieku starczego, problemach związanych z pielęgnacją i żywieniem seniorów. Poznali też psychologiczne aspekty pracy ze starszymi ludźmi oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Część warsztatowa szkolenia odbywała się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym zamojskiego Szpitala Niepublicznego i na Wydziale Rehabilitacji Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania. Nabyte umiejętności wolontariusze wykorzystają opiekując się kombatantami, weteranami i seniorami poszkodowanymi przez III Rzeszę.

Specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy “Formy i metody pracy z osobami w podeszłym wieku”.

2010-02-28

“Formy i metody pracy z osobami w podeszłym wieku” – to temat dwudniowego, specjalistycznego szkolenia dla wolontariuszy, które odbyło się w dniach 24 i 25 lutego.

Szkolenie, które przeprowadziła Pani Alicja Grzywacz – naczelna pielęgniarka z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, składało się z części teoretycznej i praktycznej. Wolontariusze zwiedzili Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, gdzie przebywają i są leczeni seniorzy, a także poznali tajniki opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. Szkolenie związane jest z realizacją projektu “Polsko – Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”.

W szkoleniu wzięli udział wolontariusze ze szkolnych klubów, a także osoby starsze, które chcą pomagać kombatantom - beneficjentom projektu.

Specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszySpecjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy

Szkolenie dla wolontariuszy z Krasnobrodu.

2009-12-12

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Krasnobrodzie, zadeklarowali chęć opieki nad ofiarami narodowego socjalizmu mieszkającymi w ich mieście, a także będącymi pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej dla Seniorów.

Na szkolenie, które odbyło się 10 grudnia, przybyło 20 chętnych osób. Zostały zapoznane z założeniami projektu, a także z formami pracy z osobami starszymi. Chętni wolontariusze wezmą także udział w szkoleniu specjalistycznym, które odbędzie się w styczniu 2010 roku w Zamojskim Centrum Wolontariatu.

Szkolenia podstawowe dla wolontariuszy.

2009-09-01

W sierpniu i we wrześniu odbyły się dwa szkolenia podstawowe dla wolontariuszy, którzy chcą uczestniczyć w programie humanitarnym i pomagać seniorom – ofiarom II Wojny Światowej w czynnościach dnia codziennego. W szkoleniach wzięło udział czterdzieści osób, uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych.