Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Szczegóły projektu “Polsko-Niemieckie Partnerstwo na rzecz ofiar II Wojny Światowej”.

Pierwszy etap projektu: „Otaczając opieką przywrócić dla lokalnej społeczności. Polsko – Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę” dofinansowany przez Fundację „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość” z siedzibą w Berlinie, realizowany w ramach programu „Wspomóc gotowość niesienia pomocy – Międzynarodowe Partnerstwa w zakresie pomocy osobom starszym w Europie Środkowo – Wschodniej i Izraelu” zakładał nawiązanie współpracy z BUNDESVERBAND INFORMATION & BERATUNG FÜR NS-VERFOLGTE e.V. z Kolonii i podpisanie umowy korporacyjnej w celu wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz wspierania osób starszych, ofiar nazizmu.

W ramach pierwszego etapu odbyły się:

Drugi etap zakłada:

 • Sporządzenie bazy danych beneficjentów projektu.
 • Rozpoznanie potrzeb beneficjentów i otoczenie opieką osób schorowanych, które nie radzą sobie z trudami dnia codziennego (prace porządkowe, zakupy, spacery, załatwianie spraw urzędowych itp).
 • Wsparcie psychiczno-mentalne osób sprawnych (rozmowy, dyskusje, zorganizowanie „Lekcji żywej historii” i „Kawiarni Spotkań i Opowieści”).
 • Dokumentowanie wspomnień.
 • Objęcie seniorów opieką nie tylko humanitarną, ale także prawną i socjalną.
 • Aktywizacja beneficjentów poprzez wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności.
 • Powołanie do życia Punktu Konsultacyjnego – miejsca poradnictwa, integracji i spotkań.
 • Aktywizacja psychofizyczna beneficjentów (zorganizowanie rehabilitacji, wspólnych wycieczek, wyjść na basen, do groty solnej, do teatru, na koncerty itp.).
 • Integracja młodzieży szkolnej z osobami poszkodowanymi przez III Rzeszę poprzez opiekę nad Nimi (zadania dla szkolnego wolontariatu), wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia.
 • Szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy.
 • Organizowanie imprez integracyjnych.
 • Utworzenie doraźnych i trwałych struktur opieki nad seniorami.
 • Pozyskanie społecznej akceptacji dla całego przedsięwzięcia poprzez systematyczne informacje w mediach.
 • Zainteresowanie założeniami projektu Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji, dyrektorów i nauczycieli historii z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów.
 • Wydanie i publikacja polskiej i niemieckiej wersji poradnika dla wolontariuszy opracowanego na podstawie doświadczeń wynikających z działań projektowych.