Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Federalnego Związku Informacji i Doradztwa z Kolonii na rzecz ofiar II Wojny Światowej.

W czerwcu Zamojskie Centrum Wolontariatu rozpoczęło realizację II etapu projektu: „Otaczając opieką przywrócić dla lokalnej społeczności. Polsko – Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”.

Projekt jest dofinansowany przez Niemiecki Fundusz „Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość” z Berlina, a wspierany przez Fundację Polsko – Niemieckie „Pojednanie” i Federalny Związek Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii.

Przedsięwzięcie dotyczy przeniesienia na grunt polski sprawdzonego w warunkach niemieckich modelu funkcjonowania opieki nad ofiarami nazizmu oraz wprowadzenie w życie propozycji Zamojskiego Centrum Wolontariatu dotyczących polepszenia jakości życia mieszkańców miasta i powiatu poszkodowanych przez III Rzeszę.

Zrealizowany wspólnie z Niemcami projekt będzie stanowił podstawę do dalszej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, wolontariuszy i dzielenia się dobrymi praktykami.

Jest to projekt humanitarny mający na celu rozwinięcie w młodej społeczności polskiej i niemieckiej tolerancji, współodpowiedzialności za przeszłość oraz poszanowanie dla prawdy historycznej.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są osoby represjonowane w czasie II Wojny Światowej i ich rodziny:

  • osoby w najtrudniejszej sytuacji, które zostaną wyłonione podczas tworzenia bazy danych i objęte opieką,
  • osoby, których stan zdrowia pozwoli na zaangażowanie ich w realizację programu historyczno – kulturalno - wychowawczego.

Pragniemy też poprzez szeroką dokumentację wspomnień przyczynić się do zachowania pamięci o tych trudnych czasach.

Innym, ale równie ważnym celem inicjatywy jest aktywizacja osób starszych, podniesienie świadomości na temat ich praw oraz ułatwienie dostępu do wiedzy fachowej poprzez dyżury specjalistów. Grupowe spotkania mają służyć lepszej komunikacji międzypokoleniowej, integracji, wymianie informacji i doświadczeń.

Specjalne działania projektu obejmą także wolontariuszy, dla których planujemy szkolenia na temat zdrowia seniora, niepełnosprawności i sposobów komunikacji. Część tych szkoleń przeprowadzą trenerzy i doświadczeni wolontariusze z Kolonii.

Koordynator projektu: Krystyna Rybińska-Smyk