Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Wolontariat Młodzieżowy

Najmocniejszą stroną Zamojskiego Centrum Wolontariatu są kluby młodzieżowe zrzeszające uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzorem dla tworzenia takich struktur w placówkach dydaktycznych stał się Szkolny Klub Wolontariusza działający od 2002 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Ekonomik). Gdy rozpoczynał swoją działalność, był pierwszym Klubem w województwie lubelskim i jednym z pierwszych w Polsce. Za pomysł i koordynację przedsięwzięcia liderzy Klubu, wraz z ówczesną opiekunką – Krystyną Rybińską–Smyk, otrzymali w 2004 roku tytuł: Wolontariuszy Roku Lubelszczyzny przyznany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie wraz z Kapitułą Konkursu „Barwy Wolontariatu” w kategorii pomoc społeczna.

Od tamtego czasu, dzięki pomocy Centrum Wolontariatu w Lublinie, a także szkoleniom dla koordynatorów i wolontariuszy przeprowadzanych systematycznie przez Zamojskie Centrum Wolontariatu, powstało wiele szkolnych klubów, które działają w strukturach Zamojskiego Centrum Wolontariatu i zrzeszają kilkaset osób.

Są to:

 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Liceum Ogólnokształcącym w Krasnobrodzie
  (koordynatorki – Danuta Korzeniowska, Jolanta Kurantowicz i Alicja Pomaniec)
 • Klub Wolontariusza przy I Liceum Społecznym
  (koordynatorki - Małgorzata Bochyńska, Anna Maciukiewicz)
 • Wolontariat przy I Liceum Ogólnokształcącym
  (koordynator – Bożena Krupa)
 • Klub Wolontariusza przy II Liceum Ogólnokształcącym
  (koordynator - Eugenia Polska)
 • Klub Wolontariusza przy III Liceum Ogólnokształcącym
  (koordynator - Marta Pankiewicz)
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  (koordynatorki - Agnieszka Puchacz, Magdalena Bajaka i Aneta Sarecka)
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  (koordynatorki - Małgorzata Misztal, Aneta Suwała i Beata Pawliszak)
 • Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
  (koordynator – Sylwester Babiarz)
 • Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
  (koordynator - Magdalena Bogucka)
 • Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
  (koordynator - Elżbieta Brudzińska)
 • Klub Wolontariusza przy Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych
  (koordynator – Monika Marczuk)
 • Klub Wolontariusza przy Bursie Nr 2 (ul.Szczebrzeska)
  (koordynator – Aneta Jaworska)
 • Klub Wolontariusza przy Studium Medycznym
  (koordynator – Magdalena Szymańska)
 • Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Starym Zamościu
  (koordynator – Beata Soboń)
 • Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Michalowie
  (koordynator – Dorota Gnieciak)
 • Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Żdanowie
  (koordynatorki – Monika Czerniak i Monika Łasocha)
 • Klub Wolontariusza „Przyjaźń” przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu
  (koordynator - Jadwiga Stachyra)
 • Szkolny Klub Wolontariusza przy Gimnazjum Publicznym w Zwierzyńcu
  (koordynatorzy - Grażyna Padyasek, Urszula Gondek, Sławomir Galarda)

Każdy nowy rok szkolny to dla uczniowskich klubów nowi członkowi, nowe miejsca pracy, nowe wyzwania i pomysły. Stała jest zawsze praca na zasadzie umowy o świadczeniu wolontarystycznym i poświęcanie 2 lub 3 godzin tygodniowo osobom potrzebującym pomocy: niepełnosprawnym dzieciom w specjalnych ośrodkach i domach prywatnych, ludziom chorym i starym przebywającym w domach starców, w szpitalach - na oddziałach opieki długoterminowej i paliatywnej – oraz młodzieży ze świetlic kuratorskich, terapeutycznych, domów dziecka.

Jest też wolontariat akcyjny: zbieranie pieniędzy, odzieży, żywności, organizowanie akcji charytatywnych. Wolontariusze służą pomocą różnym organizacjom, takim jak: PKPS, PCK, MCPR, TPD. Biorą udział w akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Wakacje bez alkoholu”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wolontariusze biorą też udział w aktywizowaniu ludzi starszych: prowadzą szkolenia komputerowe, uczą seniorów obsługiwać nowoczesne urządzenia techniczne, chętnie uczestniczą w zajęciach i spotkaniach integracyjnych.

W bieżącym roku włączą się także do działań związanych z opieką nad kombatantami i żyjącymi jeszcze ofiarami III Rzeszy.