Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Projekty zrealizowane w latach 2004-2009

 • „Aktywność łączy pokolenia”
  Dofinansowanie projektu: Projekt dofinansowany przez Prezydenta Miasta Zamościa w ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego poprawy jakości życia i aktywizacji osób starszych.
  Czas realizacji: 15 marca – 15 listopada 2009 r.
  Miejsce realizacji: Miasto Zamość
  Cele projektu:
  • zachęcenie i włączenie seniorów do różnych form działalności społecznej,
  • likwidacja barier międzypokoleniowych,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie skutków izolacji osób starszych,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych do rozwiązywania problemów społecznych,
  • promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez seniorów.
  Działania projektowe:
  • utworzenie i koordynowanie działalności Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza,
  • przeprowadzenie podstawowych szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy,
  • zorganizowanie warsztatów dla seniorów (prowadzonych przez uczniów – wolontariuszy) z zakresu podstawowej obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych oraz korzystania z Internetu,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia osób starszych do rozwiązywania problemów społecznych,
  • promocja projektu na stronie www i w lokalnych mediach.
 • „Razem łatwiej – federalizacja zamojskich organizacji pozarządowych”
  Dofinansowanie projektu: EFS
  Czas realizacji: od października 2008 roku do września 2009 roku
  Miejsce realizacji: Miasto Zamość
  Więcej informacji na temat projektu na stronie Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych.
 • „Poznanie W Działaniu – integracja międzypokoleniowa poprzez wolontariat”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od września do grudnia 2008 roku
 • Polsko – Litewska Wymiany Młodzieży
  Dofinansowanie programu: Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
  Czas realizacji: od czerwca do sierpnia 2008 roku
  Miejsce realizacji: Kelm
 • „Pomagając innym pomagasz i sobie! Wolontariat szansą zdobywania doświadczeń społecznych”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od września do grudnia 2007 roku
  Więcej informacji:dokument PDF - PDF (Adobe Acrobat Reader).
 • „Europa - bez granic.”
  Polsko – Niemiecko – Rosyjskie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od marca do sierpnia 2007 roku
  Miejsce realizacji: Zamość
 • „Wolontariat szansą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”
  Dofinansowanie projektu: FIO
  Czas realizacji: od sierpnia do grudnia 2006 roku
  Prezentacja: dokument PPT - PPT (Microsoft Powerpoint).
 • „Użyteczni na swoją miarę. Aktywność społeczna młodzieży w Polsce i na Ukrainie.”
  Polsko – Ukraińska wymiana młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
  Czas realizacji: od września do grudnia 2006 roku
  Miejsce realizacji: Winnica i Zamość
 • „Historia niech łączy, nie dzieli”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od lipca do sierpnia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy
 • „Polska – Niemcy wczoraj i dziś”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od lipca do sierpnia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Zamość
 • „Młodzież – nadzieją wspólnej Europy”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od grudnia 2004 roku do stycznia 2005 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy
 • „My we wspólnej Europie”
  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży.
  Dofinansowanie programu: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (Jugendwerk).
  Czas realizacji: od kwietnia do lipca 2004 roku
  Miejsce realizacji: Thale, Niemcy