Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Konferencja prasowa.

W Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” odbyła się konferencja promująca wspólny projekt Zamojskiego Centrum Wolontariatu i Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii zatytułowany: „Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności. Polsko – Niemiecka wymiana doświadczeń celem wspierania mieszkańców Zamościa poszkodowanych przez III Rzeszę”.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: Prezydent Miasta Zamościa - Pan Marcin Zamoyski, Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes Zamojskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Pan Sławomir Zawiślak, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko – Niemieckie Pojednanie” – Pan Dariusz Pawłoś, przedstawiciele Federalnego Związku z Kolonii – Panowie Michael Teupen i Jost Rebentisch, dyrektorzy zamojskich szkół ponadgimnazjalnych, opiekunowie organizacji młodzieżowych, szkolnych i studenckich klubów wolontariusza, pracownicy placówek opiekuńczych, domów pomocy, klubów seniora, wolontariusze i przedstawiciele lokalnych mediów.

Honorowymi gośćmi byli beneficjenci działań projektowych – przedstawiciele organizacji kombatanckich: Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej, Związku Inwalidów Wojennych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska i Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z multimedialną wersją projektu, która stała się pretekstem do pytań i dyskusji. Na pytania odpowiadały autorki przedsięwzięcia: Ewa Szczepańska i Krystyna Rybińska – Smyk, goście z Kolonii oraz Pan Dariusz Pawłoś.Na temat założeń projektu, a także dotychczasowej działalności Centrum bardzo ciepło wypowiedzieli się Panowie Marcin Zamoyski i Sławomir Zawiślak, deklarując równocześnie swoje poparcie i pomoc. Głównym punktem konferencji było podpisanie umowy korporacyjnej pomiędzy Zamojskim Centrum Wolontariatu a Federalnym Związkiem informacji i Doradztwa z Kolonii.


Wolontariat na rzecz ofiar II Wojny Światowej - Konferencja prasowa.

18 czerwca 2008