Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Współpraca z Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte E.V.

Zamojskie Centrum Wolontariatu nawiązało współpracę z Federalnym Związkiem Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu (Bundesverband Information & Beratung Fur NS - Verfolgte e.V.) z Kolonii, w ramach projektu „Polsko-niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamościa poszkodowanych przez III Rzeszę”.

W celu bliższego poznania działalności organizacji partnerskiej w dniach od 12 do 16 kwietnia odbywała się w Kolonii wizyta studyjna, w której uczestniczyli członkowie Zarządu ZCW. Rewizyta zaplanowana jest na czerwiec tego roku.


Wizyta Studyjna w Kolonii.

12-16 kwietnia 2008