Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Spotkanie partnerów międzynarodowych projektów humanitarnych w Berlinie.

4-6 kwietnia 2009